Image
Top
Menu
  • Werken met Tastvol

    Transparant en duidelijk

  • Werken met Tastvol

    Altijd persoonlijk contact

  • Werken met Tastvol

    Optimaal de zintuigen prikkelen

Stappenplan

TASTVOLStappen1

 

 

Uitvoering

Na het eerste contact volgt een persoonlijke afspraak. De wensen en doelstellingen van het project worden uitvoerig doorgenomen. Ook worden er in dit stadium praktische afspraken gemaakt over het budget, de planning, wijze van aanleveren en de wijze van contact in het te doorlopen traject.

stap 2

 

 

Uitvoering

Na de eerste afspraak wordt het ‘Programma van Eisen’ opgesteld. Op basis hiervan wordt een concept geschetst. Het concept wordt bij Tastvol altijd onderbouwd door:

– sfeerbeelden
– een vlekkenplan
– schetsen

Een nieuwe afspraak wordt gemaakt waarin Tastvol haar ideeën en haar concept presenteert.

TASTVOLStappen3

 

 

Uitvoering

Alle feedback en op- en aanmerkingen bij de presentatie worden genoteerd. Met deze notulen in het achterhoofd werkt Tastvol het concept uit tot een concreet ontwerp; Altijd rekening houdend met de ruimtebeleving, materiaalkeuze, het budget en de ontwerpkaders.

TASTVOLStappen4

 

 

Uitvoering

Na goedkeuring en overleg wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Stap 3 en 4 bepalen het uiteindelijke resultaat. Na dit proces wordt het eindresultaat gepresenteerd. Afhankelijk van de grootte van dit project nemen de stappen 3 en 4 enige tijd in beslag en vragen maximale aandacht.

TASTVOLStappen5

 

 

Uitvoering

Naast het ontwerp zijn er ook vaak technische aspecten die gerealiseerd moeten worden binnen een projectontwerp. Tastvol werkt nauw samen met experts van het architectenconsortium waar continu mee wordt overlegd.

TASTVOLStappen6

 

 

Uitvoering

Wanneer het project is afgerond proost Tastvol graag op het eindresultaat!

Meerwaarde werken met Tastvol

Omdat Tastvol zowel ervaring heeft met interieur als architectuur bekijkt zij een project vanuit verschillende perspectieven. Marloes streeft ernaar haar ontwerpen praktisch, aantrekkelijk en functioneel te onderbouwen om zo het menselijke aspect van een ontwerp te benadrukken; belangrijk hierbij is de beleving die een ruimte met zich meebrengt.

 

Werkwijze

Tastvol gelooft in transparantie. Door te overleggen, bespreken en gedachten uit te spreken worden ideeën op de juiste manier vertaald naar een ontwerp. Persoonlijk contact is van belang binnen een project om uiteindelijk het gewenste eindresultaat te realiseren. De stappen die Tastvol daarin neemt worden hierboven omschreven.